Sự tin tưởng là trung tâm của mọi hoạt động mà chúng tôi thực hiện

Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết cung cấp bảo mật cấp doanh nghiệp và duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ cao nhất đồng thời cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu của mình

Tiêu chuẩn tuân thủ cao nhất trong ngành

Chúng tôi không chỉ dẫn đầu trong ngành về tuân thủ, mà chúng tôi còn đã đóng góp vào việc định nghĩa nó.

Tìm hiểu thêm về khả năng tương thích của AppsFlyer với iOS 14

Độ tin cậy

Chúng tôi cung cấp độ tin cậy chưa từng có cho doanh nghiệp của bạn đồng thời cung cấp sự minh bạch đầy đủ về trạng thái và hiệu suất hệ thống của chúng tôi.

99,9% thời gian hoạt động

Chúng tôi cung cấp trạng thái nền tảng theo thời gian thực và lịch sử, và cam kết 99,9% thời gian hoạt động cho khách hàng của chúng tôi.

Kế hoạch kinh doanh liên tục

Kế hoạch kinh doanh liên tục của chúng tôi đảm bảo các hoạt động và dịch vụ quan trọng luôn có sẵn, cho phép các máy chủ của chúng tôi duy trì khả năng phục hồi trong trường hợp xảy ra sự cố.

Sao lưu dữ liệu

Mặc dù chúng ta không thể dự đoán tương lai, nhưng chúng ta có thể đảm bảo rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cho nó. Điều đó bao gồm quản lý các gián đoạn dịch vụ tiềm ẩn và giảm thiểu thời gian phục hồi.

Background
Bạn đã sẵn sàng làm việc với nền tảng ứng dụng được tin tưởng nhất trong ngành chưa?