Được tin dùng bởi các thương hiệu hàng đầu trên thế giới

AppsFlyer mang đến khả năng cho các công ty, không phân biệt quy mô và ngành nghề, đưa ra quyết định marketing tốt hơn và tăng cường ROI

Chia sẻ của khách hàng

Loading…
Skyscanner dark logo - AppsFlyer customer

“Bảng điều khiển trực quan, dữ liệu thời gian thực và báo cáo dữ liệu thô đầy đủ tính năng của AppsFlyer là những ưu điểm vượt trội.

“AppsFlyer cung cấp câu trả lời và những insight mà chúng tôi cần để đưa ra quyết định marketing thông minh hơn trên tất cả các kênh truyền thông trả phí và sở hữu của chúng tôi.”

Huuuge Logo - AppsFlyer customer

“Khả năng tùy chỉnh chính xác loại dữ liệu chúng tôi cần với nhiều KPI, cho phép chúng tôi chế độ xem 360 độ đầy đủ chỉ bằng một nút bấm. Nhóm của chúng tôi có thể nhận được tất cả thông tin chi tiết cụ thể mà họ cần ngay lập tức và ở một nơi.”

Background
Bạn đã sẵn sàng tạo nên câu chuyện thành công riêng của mình chưa?